I’w newid

Ymwelwch ag ein tudalennau Saesneg am y tro, os gwelwch yn dda

 

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleaserau

 

 

Ymgynghoriaeth Ecolegol yng Ngogledd Cymru

Mae Enfys Ecology yn darparu ystod eang o wasanaethau; o arolygu ecolegol a chreu cynefinoedd, i addysg a garddio bywyd gwyllt, ac yn darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf y gallwch ymddiried ynddo.

Mae Enfys Ecology yn is-gwmni sy'n eiddo’n llwyr i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gyda 100% o'r elw yn mynd i helpu i greu gwell amgylchedd ar gyfer pobl a bywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru. Roedd gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru braich ymgynghorol ers 1995. Lansiwyd Enfys Ecology yn 2010.

Rydym yn aelodau o Gymdeithas Ymgynghoriaethau Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt (YYBG) ac yn cynnig Meincnod Bioamrywiaeth ac asesiadau BREEAM. Mae YYBG yn hyrwyddo safonau ansawdd. Mae ei aelodau yn rhannu hyfforddiant a gwybodaeth ac yn cyd-weithio ar brosiectau sylweddol a chenedlaethol. Mae ein mynediad i arbenigedd a gwybodaeth leol heb ei ail yn rhoi i ni golwg unigryw ar eich gofynion.

Fel rheolwyr tir ein hunain, rydym yn deall pwysigrwydd argymhellion cost-effeithiol a chyraeddadwy.

nwwtjpeg

AWTC colour Logo